Geschillencommissie

Sinds 1 januari is het verplicht om aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook Sport BSO JaDa heeft zich hierbij aangesloten. Langs deze weg willen we ook alle ouders op de hoogte stellen van de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie is er voor ons als er problemen ontstaan op of rond de BSO die niet door ons zelf opgelost kunnen worden. Gaan er zaken niet naar wens op de BSO dan dient de ouder eerst naar de leiding van de BSO te stappen. Komen beide partijen er niet uit dan wordt er pas een beroep gedaan op de geschillencommissie. Het geschil moet binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

Klachtenregelement

Organisatie Sport BSO JaDa heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Klachtreglement Sport BSO JaDa 

Inspectierapporten GGD

Alle Inspectierapporten