De belangrijkste eigenschappen van een pedagogisch medewerker is het invoelend vermogen wat ten grondslag ligt aan de waardevolle hechtingsrelatie tussen pedagogische medewerker en kind. Zij neemt actief waar, zij ondersteunt de kinderen bij het spelen en leren. Zij maakt steeds een bewuste afweging:

Wanneer is het nodig dat zij optreedt, wanneer kunnen de kinderen zichzelf redden? Uiteraard blijft de pedagogisch medewerker te allen tijde verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen.

De vrijheid van het kind staat voorop. Actief luisteren is in deze essentieel, de pedagogische medewerker stelt zich open voor wat het kind wil. Het kind wordt in de gelegenheid gesteld om zijn omgeving en leefwereld stukje bij beetje te verkennen. Het kind krijgt de kans om op veel gebieden nieuwe dingen te leren: bijvoorbeeld als het gaat om taal, zelfstandigheid, het ontdekken van de eigen mogelijkheden, spelen met anderen kinderen, omgaan met speelgoed en creatieve activiteiten. Door middel van het aanbieden van verschillende activiteiten probeert de pedagogische medewerker zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ervarings- en belevingswereld van het kind. Bij KDV JaDa worden voorbereidde en spontane activiteiten afgewisseld. De pedagogische medewerker draagt zorg voor een optimale leefomgeving door middel van een uitnodigende en uitdagende ruimte, zorgt voor de benodigde materialen, moedigt ze aan, stimuleert op afstand en zorgt voor verwerking van ervaringen die worden opgedaan.