Bij kinderdagverblijf JaDa staan spel en plezier centraal. Deze kernwaarden stimuleren de motorische ontwikkeling van uw kind(eren). Hierbij leggen wij de nadruk op bewegen en samenspel. Wij geven kinderen de ruimte om zelf te ontdekken waar hun kwaliteiten liggen. Dit alles draagt bij aan het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van het kind.

Uiteindelijk laten wij de keus bij het kind of zij mee willen doen met de activiteiten. Onze doelstelling is om kinderen te stimuleren om te bewegen en niet te dwingen. Mocht een kind niet mee willen doen, dan bieden wij alternatieve activiteiten zoals schilderen, knutselen tekenen enz. Wat wij ook belangrijk vinden in ons Kinderdagverblijf  is een goede en gezonde ontwikkeling voor het kind. Deze ontwikkeling vindt plaats in een veilige omgeving, die onze medewerkers verzorgen. Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte is voor zowel groepsopvoeding als individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging hechten wij er veel waarde aan dat de omgeving een stimulans biedt voor de kinderen om zich zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en cognitief te ontwikkelen. Hiermee spelen we in op de natuurlijke drang van kinderen om zich te ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en vooral naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen vinden wij het dan ook erg belangrijk een kind vooral (zelf)vertrouwen en veiligheid te kunnen bieden.