Over ons

 

Wij streven naar een kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang. Kinderdagverblijf JaDa biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar.

Binnen deze opvang willen wij voor de kinderen een omgeving creëren, waar elk kind zich kan ontwikkelen. Hierbij vinden wij het erg belangrijk dat de omgeving voldoende uitdaging biedt, maar tegelijkertijd ook veiligheid. Met omgeving bedoelen wij alles waar het kind mee te maken krijgt: de accommodatie, de verdeling in stamgroepen, de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers. Met veiligheid bedoelen we niet alleen een veilige inrichting en veilig speelgoed, maar ook de figuurlijke veiligheid die de leidster dient te bewaken door het kind geborgenheid en bescherming te bieden op de momenten dat het kind dit nodig heeft.

Verder hechten wij veel waarde aan communicatie/samenwerking met de ouders. Wij zijn van mening dat er door open communicatie een optimale afstemming kan plaatsvinden over de opvoeding van de kinderen.

Visie

Bij kinderdagverblijf JaDa staan spel en plezier centraal. Deze kernwaarden stimuleren de motorische ontwikkeling van uw kind(eren). Hierbij leggen wij de nadruk op bewegen en samenspel. Wij geven kinderen de ruimte om zelf te ontdekken waar hun kwaliteiten liggen. Dit alles draagt bij aan het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van het kind.

Lees verder

Geschillencommissie

Sinds 1 januari is het verplicht om aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook KDV JaDa heeft zich hierbij aangesloten. Langs deze weg willen we ook alle ouders op de hoogte stellen van de Geschillencommissie.

Lees verder

Personeel

De belangrijkste eigenschappen van een pedagogisch medewerker is het invoelend vermogen wat ten grondslag ligt aan de waardevolle hechtingsrelatie tussen pedagogische medewerker en kind. Zij neemt actief waar, zij ondersteunt de kinderen bij het spelen en leren. Zij maakt steeds een bewuste afweging:

Wanneer is het nodig dat zij optreedt, wanneer kunnen de kinderen zichzelf redden? Uiteraard blijft de pedagogisch medewerker te allen tijde verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen.

Lees verder

Algemeen

Tarieven KDV JaDa

 

51 weken € 10,84
46 weken € 11,42
40 weken

Verlengde opvang

€ 11,74

uurtarief van uw pakket

 

 

GGD Inspectierapport

Onze kinderopvanglocatie en Sport BSO voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. De GGD controleert en beoordeelt regelmatig de locaties op veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en personeel, ouderinspraak en pedagogisch handelen.

Hieronder kunt u de GGD inspectierapporten downloaden en lezen. Heeft u vragen naar aanleiding van het rapport? Dan kunt u deze altijd stellen aan het personeel.

Inspecties overzicht

Klachtenregelement

Organisatie Sport BSO JaDa heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Oudercommissie

Ouders zijn altijd welkom om hun vragen of wensen met ons te delen. De oudercommissie is opgezet om ouders op een georganiseerde wijze de ruimte te bieden om mee te denken met ons beleid. Ouders kunnen zich opgeven bij de leidinggevende. De oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal belangrijke onderwerpen van de opvang van onze kinderen. Zowel ouders, leidsters en medewerkers als de directie van KDV  JaDa vinden die betrokkenheid erg belangrijk.

 

Doel van de oudercommissie

 • Belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen en de ouders vertegenwoordigen
 • Adviseren t.a.v. kwaliteit
 • Behartigen van belangen van ouders bij leidinggevende en directie

Pedagogisch beleid

Visie

Kinderen zijn initiatiefrijk, spontaan en nieuwsgierig, zij hebben een innerlijke drang tot bewegen en zich fysiek te ontwikkelen. Kinderen leren met al hun zintuigen.  Kinderen leren en ontwikkelen zich al spelend, hun spelen is leren, hun leren is spelen.

Kinderdagverblijf JaDa ziet kinderen als onderzoekers van hun eigen leefomgeving. Zij leren in hun eigen tempo en geven op hun eigen manier vorm en betekenis aan de wereld om hen heen.

Lees hier ons pedagogische visie en beleid

Spel en plezier

Spel en het plezier in spel staat bij ons voorop. Wij denken dat we kinderen hiermee het meest kunnen prikkelen en stimuleren om zichzelf verder te ontwikkelen. Hierbij leggen wij veel nadruk op bewegen en samenspel. Vanuit de motorische ontwikkeling leggen wij de relaties met alle andere competenties. Buitenzijn en buitenspel is voor de kinderen heel belangrijk; buiten worden veel andere competenties gestimuleerd dan binnen.

Opvoedingsdoelen

Wij gaan uit van de vier opvoedingsdoelen zoals die zijn genoemd in de Wet Kinderopvang en geformuleerd door Marianne Riksen-Walraven):

 1. Het bieden van emotionele veiligheid
 2. Het ontwikkelen van persoonlijke competenties
 3. Het ontwikkelen van sociale competenties
 4. Het overbrengen van waarden en normen

Contact

KDV JaDa is gevestigd aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel.  Dit mooie grote gebouw is verbouwd tot een uniek kinderdagverblijf.  Het biedt veel ruimte voor de kinderen, zowel binnen als buiten. Grenzend aan het gebouw is een grote speelplaats gecreëerd, waar naar hartenlust het spel en plezier tot stand kan komen.  De gehele buitenplaats is omheind, waardoor een veilige omgeving is gecreëerd.

Inschrijvingen en vragen mag u mailen naar: info@kinderdagverblijfjada.nl

Adres

Kinderdagverlijf Jada
Bermweg 312-314
2906LH Capelle aan den IJssel

T: 010-7370389
E: info@kinderdagverblijfjada.nl

Kaart

Stel een vraag

  Beste bezoeker ons contactformulier is tijdelijk niet beschikbaar.

  Voor verdere informatie kunt u ons mailen op info@kinderdagverblijfjada.nl en/of telefonisch op het nummer 010-7370389.

  Excuus voor het ongemak.